Αντικατάσταση Ρίζας Ανιούσης Αορτής

Αντικατάσταση Ρίζας Ανιούσης Αορτής

Αντικατάσταση Ρίζας Ανιούσης Αορτής με Διατήρηση της Βαλβίδας

Η αορτική ρίζα είναι το τμήμα της αορτής που είναι συνδεδεμένο με την καρδιά. Η αορτική ρίζα περιλαμβάνει το δακτύλιο (σκληρός, ινώδης δακτύλιος), τις γλωχίνες της αορτικής βαλβίδας και τα στόμια των στεφανιαίων αρτηριών.

Ανεύρυσμα είναι μια ανώμαλη διόγκωση στο τοίχωμα ενός αιμοφόρου αγγείου. Σε μερικούς ασθενείς, ένα ανεύρυσμα μπορεί να συμβεί στην περιοχή της αορτικής ρίζας προκαλώντας την διάταση της αορτής και ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας.

Χωρίς αντιμετώπιση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή που ονομάζεται διαχωριστικό ανεύρυσμα. Σε αυτή την περίπτωση, το αίμα ρέει μέσα από μία σχισμή στο εσωτερικό τοίχωμα της αορτής, προκαλώντας τον διαχωρισμό των στοιβάδων της. Η ροή του αίματος προκαλεί ρήξη του αορτικού τοιχώματος.

Η τεχνική Αντικατάσταση Ρίζας Ανιούσης Αορτής με Διατήρηση της Βαλβίδας περιλαμβάνει την επιδιόρθωση του ανευρύσματος και διατήρηση της αορτικής βαλβίδας του ασθενή. Αυτή η μέθοδος βοηθά στην αποφυγή της μακροχρόνιας λήψης αντιπηκτικής φαρμακευτικής αγωγής, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και την ενδοκαρδίτιδα.

Αν η αορτική βαλβίδα του ασθενούς είναι παθολογική και δεν μπορεί να διατηρηθεί, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης της αορτής, μια βιοπροσθετική βαλβίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί η χρήση της μακροχρόνιας αντιπηκτικής αγωγής.

Δύο τύποι τεχνικών έχουν περιγραφεί: Η τεχνική αναδιαμόρφωση, remodeling, όπως πρωταρχικά περιγράφτηκε από τον Yacoub και τους συνεργάτες του στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και ακολούθως η τεχνική επανεμφύτευση, reimplantation, από τον David και τους συνεργάτες του αρχές δεκαετίας του 1990. Οι τεχνικές αυτές και οι τροποποιήσεις τους χρησιμοποιούνται για την επιδιόρθωση των παθήσεων της ρίζας της αορτής.

Η τεχνική αναδιαμόρφωσης (Yacoub). Όπως φαίνεται στο Σχήμα Α και Β, τα παθολογικά τμήματα της αορτικής ρίζας του ασθενούς αφαιρούνται, αφήνοντας τους στύλους με την αορτική βαλβίδα άθικτα. Το μόσχευμα διαμορφώνεται ώστε να δημιουργηθούν 3 "γλώσσες - προεξοχές" για να αντικαταστήσουν τα τμήματα της ρίζας που έχουν εκταμεί. Β, Το μόσχευμα στη συνέχεια συρράπτεται στα άκρα των στεφανιαίων κόλπων και του αορτικού δακτυλίου του ασθενούς. C, τα στόμια των στεφανιαίων αρτηριών στη συνέχεια επανασυρράπτονται στους αντίστοιχους "νεο-κόλπους". D, Το τελικό αποτέλεσμα.

Η τεχνική επιδιόρθωσης αορτικής ρίζας, επανεμφύτευση (τροποποιημένη τεχνική David). Α, μεγάλη ρίζα και ανεύρυσμα ανιούσης αορτής. Βήμα 1 αρχικά αορτοτομή για την πρόσβαση στην αορτική βαλβίδα. Βήμα 2 Παρασκευή των στύλων και των στεφανιαίων στομίων, η αορτική βαλβίδα παραμένει άθικτη. C, οι στύλοι και οι γλωχίνες της αορτικής βαλβίδας εισάγονται εντός του κυλίνδρου του αορτικού μοσχεύματος («τεχνική επανεμφύτευσης», D, οι στύλοι επανασυρράπτονται εντός του αορτικού μοσχεύματος. Ε, Στεφανιαία στόμια επανεμφυτεύονται μεταξύ των στύλων, ολοκληρώνοντας έτσι την επιδιόρθωση της ρίζας της αορτής με διατήρηση της βαλβίδας. Όπως είναι προφανές από αυτό το σχήμα, ο αορτικός δακτύλιος βρίσκεται μέσα στο ίδιο το μόσχευμα

Μετά την ολοκλήρωση της επανεμφύτευσης η βαλβίδα πρέπει να μοιάζει από άποψη γεωμετρίας σαν το "αστέρι της Mercedes"

Σήμερα, οι τεχνικές Αντικατάσταση Ρίζας Ανιούσης Αορτής με Διατήρηση της Βαλβίδας δεν περιορίζονται εκλεκτικά μόνο σε ασθενείς με σχεδόν φυσιολογική αορτική βαλβίδα αλλά μπορεί να επεκταθούν με ασφάλεια σε ασθενείς οι οποίοι έχουν διγλώχινα αορτική βαλβίδα, πρόπτωση αορτικής βαλβίδας, σοβαρή ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας, οξύ διαχωρισμό τύπου Α, σύνδρομο Marfan. Η χρήση των τεχνικών αυτών συνήθως δεν συνιστάται σε ασθενείς με έντονη δυσλειτουργία και παθολογία των γλωχίνων, σε ασθενείς που χρειάζονται ταυτόχρονα και άλλες επιδιορθώσεις καρδιακών βλαβών, ή που έχουν μειωμένη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, ή που είναι ηλικιωμένοι και αδύναμοι και δεν θα μπορούσαν να ανεχθούν τους παρατεταμένους χρόνους εξωσωματικής κυκλοφορίας και διακοπής της λειτουργίας της καρδιάς που οι τεχνικές αυτές απαιτούν.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ