Διακαθετήρα Αντικατάσταση Μιτροειδούς Βαλβίδας

Διακαθετήρα Αντικατάσταση Μιτροειδούς Βαλβίδας

(Transcatheter Mitral Valve Replacement, TMVR)

Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας (ΑΜΒ) συνιστά πάθηση της μιτροειδούς βαλβίδας της καρδιάς κατά την οποία η βαλβίδα αποτυγχάνει να κλείσει στεγανά κατά την συστολή της καρδιάς, επιτρέποντας στο αίμα να παλινδρομεί, δηλαδή να ρέει προς τα πίσω (από την αριστερά κοιλία προς τον αριστερό κόλπο). Με την πάροδο του χρόνου αυτό οδηγεί σε μείωση της καρδιακής λειτουργίας και τελικά σε καρδιακή ανεπάρκεια. Παρά το γεγονός ότι η χειρουργική επέμβαση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τη σοβαρή ΑΜΒ, αυτή αναβάλλεται σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών λόγω υψηλού χειρουργικού κινδύνου (προχωρημένη ηλικία, συνοδά νοσήματα, δυσλειτουργία αριστεράς κοιλίας). Ασθενείς ηλικίας ≥80 ετών αντιμετωπίζονται χειρουργικά σε ποσοστό μόλις 15% σε αντίθεση με το 60% των ασθενών ηλικίας ≤70 ετών.

Η τεχνική TMVR έχει σχεδιαστεί και εξελίσσεται για την θεραπεία ασθενών με ΑΜΒ στους οποίους η χειρουργική επέμβαση δεν συνιστάται.
Αρκετές εταιρείες εργάζονται εντατικά για να τελειοποιήσουν την διακαθετηριακή προσθετική μιτροειδή βαλβίδα που συνεπτυγμένη πάνω σε καθετήρα προωθείται από την κορυφή της καρδιάς μετά από μικρή πρόσθια θωρακοτομή και εμφυτεύεται μέσα στην κατεστραμμένη.

Η βαλβίδα TWELVE, μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά, τοποθετήθηκε σε ασθενή μας για 1η φορά στην Ελλάδα και αποτελεί μια από τις πρώτες εμφυτεύσεις παγκοσμίως. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από την "Ομάδα Καρδιάς" του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ στην οποία είμαι μέλος επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας.

Προσπέλαση από την κορυφή της καρδιάς μετά μικρή πρόσθια θωρακοτομή και προώθηση του καθετήρα που φέρει συμπτυγμένη την βαλβίδα

Προσπέλαση από την κορυφή της καρδιάς μετά μικρή πρόσθια θωρακοτομή και προώθηση του καθετήρα που φέρει συμπτυγμένη την βαλβίδα.

Μιτροειδείς βαλβίδες που έχουν εμφυτευθεί με την διακαθετηριακή μέθοδο.

Χαρακτηριστικά της βαλβίδας TWELVE

Χαρακτηριστικά της βαλβίδας TWELVE.

Ο καθετήρας που φέρει την συμπτυγμένη βαλβίδα TWELVE και σχηματική απεικόνιση των σταδίων εμφύτευσης της βαλβίδας στην θέση της μιτροειδούς

Ο καθετήρας που φέρει την συμπτυγμένη βαλβίδα TWELVE και σχηματική απεικόνιση των σταδίων εμφύτευσης της βαλβίδας στην θέση της μιτροειδούς.

Η βαλβίδα TWELVE όπως απεικονίζεται με το υπερηχοκαρδιογράφημα

Η βαλβίδα TWELVE όπως απεικονίζεται με το υπερηχοκαρδιογράφημα.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ