Στένωση Μιτροειδούς

Στένωση Μιτροειδούς

ΠΑΘΗΣΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Στένωση μιτροειδούς βαλβίδας

Τι είναι στένωση μιτροειδούς βαλβίδας;

Η μιτροειδής βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ αριστερού κόλπου και αριστεράς κοιλιάς. Στην συστολή της καρδιάς κλείνει και στην διαστολή ανοίγει. Φυσιολογικά το άνοιγμα της βαλβίδας είναι 4-6 τετραγωνικά εκατοστά. Εάν από κάποια αιτία το στόμιο της βαλβίδας γίνει μικρότερο η κατάσταση αυτή ονομάζεται στένωση μιτροειδούς βαλβίδας. Στη στένωση της μιτροειδούς αυξάνεται η πίεση του αριστερού κόλπου, ιδιαίτερα κατά την κόπωση, και η πίεση στα πνευμονικά τριχοειδή. Η αύξηση της πίεσης στα πνευμονικά τριχοειδή προκαλεί στην αρχή αγγειοσύσπαση και αργότερα οργανική στένωση των τριχοειδών. Σαν συνέπεια δημιουργείται υπερτροφία δεξιάς κοιλίας και μετα διάταση με αύξηση της διαστολικής πίεσης δεξιάς κοιλίας και δεξιού κόλπου και εμφάνιση φλεβικής στάσης.

Στένωση Μιτροειδούς βαλβίδας Στένωση Μιτροειδούς βαλβίδας


Ποια τα αίτια της στένωσης μιτροειδούς

Συνήθως οφείλεται σε ρευματικό πυρετό που προκαλεί συγκόλληση και ασβέστωση των πτυχών της βαλβίδας.

Σπάνια μπορεί να είναι συγγενής σε συνδυασμό μάλιστα με μεσοκολπική επικοινωνία (σύνδρομο Lutembacher) ή να οφείλεται σε όγκο ή θρόμβο.


Ποια η θεραπεία της στένωσης μιτροειδούς;

Σε όλες τις περιπτώσεις προληπτική προφύλαξη για ενδοκαρδίτιδα με την χορήγηση αντιβιοτικών, όταν υπάρχει τραυματισμός, οδοντιατρική ή χειρουργική επέμβαση.

Φαρμακευτική θεραπεία: Σε δύσπνοια διουρητικά και σε αρρυθμία που οφείλεται σε κολπική μαρμαρυγή δακτυλίτιδα ή αλλά βραδυκαρδιακά φάρμακα.

Όταν η στένωση της μιτροειδούς είναι σοβαρή γίνεται αντικατάσταση της βαλβίδας με βιολογική ή μεταλλική βαλβίδα. Σε ειδικές περιπτώσεις που η βαλβίδα δεν είναι έντονα ασβεστωμένη και ο ασθενής παρουσιάζει σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις μπορεί να γίνει διάνοιξη της βαλβίδας με μπαλόνι (διαδερμική βαλβιδοπλαστική της μιτροειδούς).

Κατά την αντικατάσταση γίνεται εκτομή τμήματος των γλωχίνων της βαλβίδας και των τενοντίων χορδών αλλά με διατήρηση της οπίσθιας γλωχίνας και του υποβαλβιδικού μηχανισμού για την διατήρηση του γεωμετρικού σχήματος της αριστεράς κοιλίας και κατ΄ επέκταση της λειτουργικότητας της.

Η επιδιόρθωση της βαλβίδας είναι δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτή καλείται commissurotomy ή βαλβιδοτομή και εκτελείται με εγχείρηση ανοικτής καρδιάς. Βασικά, τα χείλη των γλωχίνων στα σημεία που εφάπτονται μεταξύ τους (commissures) έχουν παχυνθεί, ουλοποιηθεί και κολλήσει μεταξύ τους ώστε ελαττώνουν το άνοιγμα της βαλβίδας.

Η χειρουργική θνητότης στην αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας κυμαίνεται μεταξύ 3-10% και συσχετίζεται με την ηλικία, το λειτουργικό στάδιο, πνευμονική υπέρταση, καθώς και τη παρουσία στεφανιαίας νόσου. Η μακροχρόνια επιβίωση εξαρτάται από την ηλικία, το λειτουργικό στάδιο, την ύπαρξη κολπικής μαρμαρυγής, πνευμονικής υπέρτασης, την προεγχειρητική λειτουργικότητα της αριστεράς/δεξιάς κοιλίας και τις επιπλοκές λόγω δυσλειτουργίας της προσθετικής βαλβίδας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ