Αντιμετώπιση Ανευρύσματος Θωρακικής Αορτής

Αντιμετώπιση Ανευρύσματος Θωρακικής Αορτής

Ενδαγγειακό Μόσχευμα για την αντιμετώπιση Ανευρύσματος Θωρακικής Αορτής

Το ανεύρυσμα της θωρακικής αορτής αποτελεί μια ανώμαλη διάταση σε μια εξασθενημένη περιοχή του τοιχώματος της αορτής στην περιοχή του θώρακα και μπορεί να προκαλέσει μια ποικιλία συμπτωμάτων και συχνά απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές. Λόγω των σοβαρών κινδύνων που μπορεί να παρουσιαστούν, η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ενός ανευρύσματος είναι κρίσιμη.

Η τυπική χειρουργική αντιμετώπιση τέτοιων ανευρυσμάτων είναι η επιδιόρθωση του ανευρύσματος με την διάνοιξη του θώρακα, σήμερα όμως είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε πολλά ανευρύσματα του θώρακα και θωρακοκοιλιακά (το τμήμα μεταξύ κάτω τμήματος της θωρακικής αορτής και του άνω τμήματος της κοιλιακής αορτής) με μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο που ονομάζεται τοποθέτηση ενδαγγειακού μοσχεύματος.

Ενδαγγειακό σημαίνει ότι η χειρουργική επέμβαση εκτελείται στο εσωτερικό της αορτής με την χρήση λεπτών, μακριών καθετήρων. Μέσα από μικρές τομές στη βουβωνική χώρα, οι καθετήρες περνούν μέσα από αγγεία και κατευθύνονται ώστε να εμφυτεύσουν ένα μόσχευμα μέσω των αγγείων στην περιοχή του ανευρύσματος. Το μόσχευμα στη συνέχεια εκπτύσσεται στο νοσούν τμήμα της αορτής και δημιουργεί έτσι έναν νέον αυλό που επιτρέπει τη ροή του αίματος μέσα από αυτό χωρίς να ασκείται πίεση επί του ανευρύσματος.

Διάφοροι τύποι ενδαγγειακών μοσχευμάτων

Η ενδαγγειακή μέθοδος αντιμετώπισης των θωρακικών ανευρυσμάτων είναι γενικά λιγότερο επώδυνη και έχει μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών από την παραδοσιακή χειρουργική επέμβαση. Οι ενδαγγειακές επεμβάσεις επιτρέπουν στον ασθενή να εξέλθει νωρίτερα από το νοσοκομείο και να ανακάμψει πιο γρήγορα.

Ποιος είναι υποψήφιος για ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος θωρακικής αορτής;

 • Ασθενής με θωρακικό ανεύρυσμα που δεν έχει υποστεί ρήξη και το μέγεθός του είναι 5 εκατοστά ή περισσότερο.
 • Ασθενείς μεγάλης ηλικίας με σοβαρές συν-νοσηρότητες που καθίσταται απαγορευτικού ή υψηλού κινδύνου η τυπική, συμβατική χειρουργική επιδιόρθωση.

Ο γιατρός μπορεί να καθορίσει ποιά είναι η καλύτερη θεραπεία μετά την εκτέλεση μιας ή ενός συνδυασμού απεικονιστικών εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Υψηλής ανάλυσης, αξονική τομογραφία (CT)
 • Μαγνητική τομογραφία (MRI)
 • Αγγειογραφία (ακτινογραφία των αιμοφόρων αγγείων)
 • Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της επέμβασης;

Με τη βοήθεια της ακτινοσκόπησης ο χειρουργός εισάγει το μόσχευμα πάνω από το οδηγό σύρμα. Το μόσχευμα συγκρατείται εντός ενός καθετήρα για να καταστεί ευκολότερη η εμφύτευσή του μέσω των αγγείων. Μόλις το μόσχευμα οδηγηθεί στη περιοχή του θωρακικού ανευρύσματος, ο καθετήρας αποσύρεται και το μόσχευμα παραμένει στη θέση του. Το μόσχευμα στη συνέχεια διαστέλλεται όπως ένα ελατήριο για να προσκολληθεί στο τοίχωμα της αορτής εκατέρωθεν του ανευρύσματος.

Μόλις το μόσχευμα είναι στη θέση του, το αίμα ρέει μέσα από αυτό αποφεύγοντας το ανεύρυσμα. Με την πάροδο του χρόνου, το ανεύρυσμα συνήθως συρρικνώνεται.

Ενδαγγειακό Stent

Για εκείνους τους ασθενείς με εκτεταμένα ή πολλαπλά ανευρύσματα, η καλύτερη προσέγγιση μπορεί να απαιτήσει ένα συνδυασμό ανοικτής χειρουργικής επέμβασης και ενδαγγειακή αποκατάσταση. Αυτή η συνδυασμένη θεραπεία καλείται υβριδική προσέγγιση.

Διάφοροι τύποι χειρουργικών υβριδικών προσεγγίσεων

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της ενδαγγειακής αποκατάστασης των ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής;

Παρά το γεγονός ότι η ενδαγγειακή χειρουργική επέμβαση μειώνει τον χρόνο αποκατάστασης σε λίγες μέρες, εξακολουθούν να υπάρχουν δυνητικά κίνδυνοι.

Οι πιθανές επιπλοκές της ενδαγγειακής αποκατάστασης περιλαμβάνουν:

 • Ροή αίματος γύρω από το μόσχευμα, που είναι γνωστή ως "εσωτερική διαρροή" (endoleak)
 • Μετακίνηση ή μετανάστευση του μοσχεύματος μακριά από την αρχική του τοποθέτηση
 • Θραύση του μοσχεύματος

Πρόσθετες επιπλοκές που είναι σπάνιες αλλά σοβαρές περιλαμβάνουν:

 • παράλυση
 • Καθυστερημένη ρήξη του ανευρύσματος
 • λοίμωξη

Αποτελέσματα:

Τα μακροχρόνια αποτελέσματα της ενδαγγειακής θεραπείας ενός θωρακικού ανευρύσματος είναι ακόμη άγνωστα επειδή αυτή είναι μια αρκετά νέα επέμβαση. Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς που έχουν ενδαγγειακή επιδιόρθωση των ανευρυσμάτων της θωρακικής τους αορτής πρέπει να παρακολουθούνται στενά και σε τακτική βάση με εξετάσεις και απεικονιστικές μελέτες.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ