Εξωσωματική κυκλοφορία

Εξωσωματική κυκλοφορία

Εξωσωματική κυκλοφορία

Σύγχρονο μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας

Σύγχρονο μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας

Μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας

Για να εκτελεστούν με επιτυχία οι εγχειρήσεις καρδιάς πρέπει η καρδιά να είναι ακίνητη και το πεδίο αναίμακτο. Αυτό επιτυγχάνεται με υποκατάσταση της καρδιάς και των πνευμόνων, με τη χρησιμοποίηση της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας. Η μηχανή αυτή κυκλοφορεί και οξυγονώνει το αίμα αφού όπως αναφέραμε πιο πάνω, η καρδιά και οι πνεύμονες έχουν σταματήσει να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της καρδιακής επέμβασης. Η εφαρμογή της εξωσωματικής κυκλοφορίας απαιτεί την αποκάλυψη της καρδιάς με τομή στο στέρνο στη μέση γραμμή, τοποθέτηση σωλήνων στην αορτή και τις κοίλες φλέβες και σύνδεση αυτών με τους σωλήνες της μηχανής της εξωσωματικής κυκλοφορίας. Στις περισσότερες επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς διακόπτεται προσωρινά η ροή του αίματος προς την καρδιά άρα και προς τις στεφανιαίες αρτηρίες διά της εφαρμογής λαβίδας επί της αορτής, αποκλείοντας έτσι την κυκλοφορία. Κατά τη διάρκεια αυτή, το μυοκάρδιο χρειάζεται προστασία, η οποία επιτυγχάνεται με τοπική υποθερμία και καρδιοπληγία. Υποθερμία και καρδιοπληγία επιτυγχάνονται με ταχεία χορήγηση ψυχρού διαλύματος καλίου με αίμα στη στεφανιαία κυκλοφορία. Μετά την επέμβαση ο ασθενής αποκόπτεται σταδιακά από την εξωσωματική κυκλοφορία και τελικά η καρδιά και οι πνεύμονες ανακτούν την λειτουργία τους αυτοτελώς και πάλι.


Ελαχιστοποιημένη Εξωσωματική Κυκλοφορία (Minimized Extracorporeal Circulation, MECC)

Μηχάνημα ελαχιστοποιημένης εξωσωματικής κυκλοφορίας

Τα κυκλώματα Ελαχιστοποιημένης Εξωσωματικής Κυκλοφορίας, (MECC), έχουν αναπτυχθεί με στόχο τη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών του κλασικού μοντέλου εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Βασισμένα στο μικρότερο όγκο πλήρωσης του κυκλώματος της μηχανής, μικρότερη επιφάνεια έκθεσης σε παράγοντες ξένους προς το αίμα του ασθενούς. στην αποφυγή της αναρρόφησης του αίματος. τα νέα κυκλώματα εξωσωματικής κυκλοφορίας έχουν πολλά πλεονεκτήματα για τους ασθενείς σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα. και τα κλινικά στοιχεία τα επιβεβαιώνουν.

Οι θετικές επιδράσεις είναι οι παρακάτω:

 • Υψηλότερη πίεση κυκλοφορίας αίματος, λιγότερα ινότροπα φάρμακα
 • Μειωμένη αιμοαραίωση
 • Αυξημένες τιμές αιμοσφαιρίνης και αιματοκρίτη
 • Μείωση διαταραχών της πήξης μετά το τέλος της εξωσωματικής κυκλοφορίας
 • Μειωμένη φλεγμονώδης αντίδραση
 • Καλύτερη εγκεφαλική οξυγόνωση και μειωμένος κίνδυνος μικροεμβολών
 • Μειωμένη μετεγχειρητική απώλεια αίματος
 • Λιγότερο μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων. πλάσματος και αιμοπεταλίων
 • Μειωμένη μετεγχειρητική νεφρική δυσλειτουργία
 • Βελτιωμένη νευρολογική λειτουργία
 • Μειωμένη συχνότητα εμφάνισης μετεγχειρητικού παραληρήματος
 • Μειωμένα ποσοστά κολπικής μαρμαρυγής
 • Καλύτερη προστασία του μυοκαρδίου
 • Μειωμένη θνητότητα

Η βελτιωμένη έκβαση των ασθενών δημιουργούν δυνατότητες μείωσης του κόστους σαν αποτέλεσμα:

 • Μειωμένων απαιτήσεων μετάγγισης αίματος
 • Μικρότερο διάστημα στον αναπνευστήρα
 • Μικρότερη παραμονή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 • Μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο

Ενδείξεις:

Τα κυκλώματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας και παρέχουν στον ασθενή ασφαλή υποστήριξη του κυκλοφορικού συστήματος.

Κύκλωμα ελαχιστοποιημένης εξωσωματικής κυκλοφορίας

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ