Θεραπεία με βλαστοκύτταρα

Θεραπεία με βλαστοκύτταρα

Κυτταρική μυοκαρδιοπλαστική και θεραπεία με βλαστοκύτταρα

Οι καρδιοπάθειες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στον δυτικό κόσμο και ο αριθμός των ασθενών που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, μετά από καρδιακή προσβολή, αυξάνεται σταθερά.

Οι θεραπείες που εφαρμόζονται όπως: θρομβόλυση, αγγειοπλαστική και stent και αορτοστεφανιαία παράκαμψη περιορίζονται στο να διακόψουν μόνο μια διαδικασία σε εξέλιξη αλλά δεν μπορούν να βελτιώσουν ή να αποκαταστήσουν την καρδιακή λειτουργία που έχει χαθεί ως αποτέλεσμα των ζημιών που προκλήθηκαν από το έμφραγμα. Υπάρχει ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικές θεραπείες τόσο για τη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας όσο το ότι ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται μεταμόσχευση καρδιάς λόγω τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια αυξάνεται.

Η θεραπεία με βλαστοκύτταρα (Stem Cell), μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής, εισάγει νέα κύτταρα στον κατεστραμμένο ιστό για τη θεραπεία του.

Τι είναι τα Βλαστοκύτταρα; Τα βλαστοκύτταρα (βλαστικά κύτταρα) είναι αρχέγονα κύτταρα τα οποία αποτελούν πρόδρομες μορφές όλων των κυττάρων του ανθρωπίνου σώματος και κάτω από κατάλληλες συνθήκες μπορούν να μετατραπούν σε όλους τους τύπους των κυττάρων του οργανισμού. Δυνητικά τα βλαστοκύτταρα θα μπορούν να θεραπεύουν όλα τα όργανα τα οποία περιέχουν κύτταρα στα οποία αυτά μπορούν να μετατραπούν.

Ένα μικρό δείγμα λιπώδους ιστού (λίπος) και / ή μυελού των οστών λαμβάνεται με παρακέντηση από τα οστά της λεκάνης κατόπιν αναισθησίας.

Τα βλαστικά κύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επούλωση των πληγών και την αναγέννηση των ιστών σε κυτταρικό επίπεδο.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της λήψης βλαστοκυττάρων από το λιπώδη ιστό και τον Μυελό των Οστών θεραπεία περιλαμβάνουν:

Υψηλή Απόδοση: Μια μεγάλη ποσότητα κυττάρων μπορεί να ληφθεί σε μόλις δύο ώρες.

Οι ασθενείς λαμβάνουν τα δικά τους αυτόλογα κύτταρα, ώστε να υπάρχει πολύ χαμηλός κίνδυνος της ανοσολογικής απόρριψης.

Τα βλαστικά κύτταρα, τα οποία έχουν την ικανότητα να αναγεννηθούν, μπορούν ενδεχομένως να αντικαταστήσουν τα πάσχοντα ή κατεστραμμένα κύτταρα και, εάν επιτύχουν το σκοπό τους, θα μπορούσε η θεραπεία αυτή να αποτελέσει μια σημαντική πρόοδο σε σχέση με πολλές παραδοσιακές προσεγγίσεις στη θεραπεία της νόσου. Οι σύγχρονες εφαρμογές της θεραπείας βλαστικών κυττάρων μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου χρησιμοποιούν τα κύτταρα από το μυελό των οστών των ασθενών με σκοπό να επιδιορθώσουν και να μειώσουν τις βλάβες στον καρδιακό ιστό. Ο τρόπος δράσης των βλαστοκυττάρων πιθανολογείται να περιλαμβάνει την έκκριση ορμονών τοπικά για τη διάσωση των προσβληθέντων κυττάρων της καρδιάς και μερικές φορές την μετατροπή τους σε μυοκαρδιακά κύτταρα.

Η θεραπεία είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο σε ερευνητικό πεδίο, σε συγκεκριμένα ιατρικά κέντρα, αλλά θα μπορούσε, θεωρητικά, να προσφέρεται σε όλους τους ασθενείς με έμφραγμα, αν θα μπορούσε να αποδειχθεί μακροχρόνια αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της καρδιακής ανεπάρκειας και τη μείωση της νοσηρότητας.

Οι μέχρι τώρα έρευνες αποδεικνύουν ότι η θεραπεία με βλαστοκύτταρα βελτιώνει σημαντικά τη συσταλτικότητα και την καρδιακή λειτουργία και μειώνει σημαντικά το μέγεθος του εμφράγματος μακροπρόθεσμα. Παράγοντες όπως η δόση βλαστικών κυττάρων, η οδός χορήγησης και η καρδιακή λειτουργία κατά την έναρξη θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έκβαση της θεραπείας.

Στις επόμενες εικόνες δείχνεται ο τρόπος χορήγησης των βλαστοκυττάρων στην εμφραγματική περιοχή.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ