Στένωση τριγλώχινας βαλβίδας

Στένωση τριγλώχινας βαλβίδας

Στένωση τριγλώχινας βαλβίδας

Η πάθηση είναι κατά κανόνα ρευματικής αιτιολογίας και συνοδεύει τη στένωση της μιτροειδούς. Η στένωση της τριγλώχινας βαλβίδας είναι σπάνια και απαντάται σε λιγότερο από 1% του πληθυσμού.

Οι γλωχίνες της βαλβίδας παρουσιάζουν πάχυνση και σκλήρυνση με αποτέλεσμα να προκαλούν στένωση στο στόμιο της βαλβίδας.

Αυτό οδηγεί σε διάταση του δεξιού κόλπου και μειωμένη ροή προς την δεξιά κοιλία. Η ροή του αίματος στην πνευμονική κυκλοφορία είναι μειωμένη, και συνοδεύεται από περιφερικό οίδημα και ηπατομεγαλία.

Άλλες αιτίες στένωσης τριγλώχινας αποτελούν: το καρκινοειδές σύνδρομο, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, το μύξωμα του δεξιού κόλπου (καλοήθης όγκος), η συγγενής ατρησία, κακοήθεις διηθητικοί όγκοι.

Αντιμετώπιση

Χρειάζεται αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου π.χ. αντιβιοτικά για λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα. Θεραπεία των αρρυθμιών που συνοδεύουν την βαλβιδοπάθεια

Αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας.

Η χειρουργική αντιμετώπιση διεξάγεται συνήθως κατά το χρόνο της επέμβασης για άλλες βαλβίδες σε ασθενείς οι οποίοι είναι συμπτωματικοί παρά την φαρμακευτική αγωγή.

  • Χειρουργική επιδιόρθωση ή αντικατάσταση της βαλβίδας είναι προτιμότερα από την βαλβιδοπλαστική (διαστολή με μπαλόνι).
  • Ο βαθμός ευκαμψίας του ιστού των γλωχίνων καθορίζει αν επισκευάζεται η βαλβίδα.
  • Οι βιολογικές προσθετικές βαλβίδες για την αντικατάσταση της τριγλώχινας συνήθως προτιμώνται έναντι των μηχανικών λόγω του χαμηλότερου κινδύνου θρόμβωσης.
  • Διαδερμική βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι διαστολής έχει εφαρμοσθεί, αλλά συχνά προκαλεί σημαντική παλινδρόμηση.

Πρόγνωση

Η πρόγνωση είναι γενικά καλή, αλλά εξαρτάται από την βαρύτητα της υποκείμενης νόσου που προκαλεί την στένωση, τις συνυπάρχουσες άλλες ανωμαλίες της καρδιάς και τις συνοδούς αρρυθμίες.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ